המרכז הישראלי לבדיקות קרינה

חייגו עכשיו:

התקשרו להזמנת בדיקת קרינה

ייעוץ קרינה – אנו מבצעים סקרי קרינה לכל פרוייקט בכל הארץ

עיקר המפגעים מקרינת חשמל נוצרים מעמודי חשמל בעלי מתח גבוה

קרינה סלולרית היא אחת מסוגי הקרינה שאנו נחשפים אליה במשך רוב שעות היום

רמת קרינה

רמת קרינה היא הרמה שבה אנחנו מודדים את הקרינה בזמן בדיקות קרינה ,ישנם כמה סוגי רמות של קרינה ולכל רמה יש התייחסות שונה,כמובן שישנו הבדל בין סוגי הקרינה אם זו קרינת חשמל ואם זו קרינת תקשורת.

כיום אין בארץ חוק המסדיר פיקוח על מתקני חשמל ובכל מה שקשור לרמת הקרינה שלהם ולכן אין תקנות הקובעות מהי החשיפה המרבית המותרת לשדה מגנטי.

בדיקת קרינה

מהי רמת קרינה סבירה ?

שאלה זו היא שאלה מעניינת, מכיוון שהתשובה לשאלה הזו יכולה לעלות לכל מדינה ולכל משק בית המון המון כסף, וכידוע שברגע שכסף מעורב אז קשה לדעת מהי האמת, נוכל להבין טוב יותר על פי הדוגמא הבא:

ארגון הבריאות העולמי (WHO) קובע כי רמת החשיפה הרגעית המרבית של רמת קרינה בשדות מגנטיים חשמליים הינה 0001 מילגאוס.

בנוסף לכך האירגון הבינלאומי לחקר סרטן(IARC) קובע כי מתקני חשמל שחושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי חשמלי העולה מעל 2 מילגאוס הינם "גורם אפשרי לסרטן" .

עד לכאן אלה היו עובדות מהעולם בנושא רמת קרינה חשמל ועכשיו ניקח את העובדות הללו ונכניס אותם למציאות של ישראל :

ממחקרים שנעשו בארץ על ידי חוקרים מישראל ומהעולם במשך שנים ולמעלה ממאות מדידות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד מהממצאים שרמת החשיפה הממוצעת בתוך רוב בתי המגורים בארץ הינה על 4.0 מילגאוס, דבר המצביע שישנם איזורים שבהם רמת החשיפה גבוהה יותר מהמומצע.

אז איך אפשר לדעת מהי רמת הקרינה ומה אפשר לעשות בנידון? כדי לדעת מהי רמת הקרינה צריך מכשיר מדידה שייחשב את הממצאים שבמקום וימדוד מהי רמת הקרינה הנפלטת מכל גורם בסביבה המתבקשת.

ייעוץ קרינה – אנו מבצעים סקרי קרינה לכל פרוייקט בכל הארץ

עיקר המפגעים מקרינת חשמל נוצרים מעמודי חשמל בעלי מתח גבוה

קרינה סלולרית היא אחת מסוגי הקרינה שאנו נחשפים אליה במשך רוב שעות היום